Privacy Statement Keiser BV

In dit privacy statement wordt beschreven wat het privacybeleid is van Keiser BV. Bij het tot stand brengen en het naleven van het privacybeleid zijn de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Keiser BV is aan te wijzen als de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website en de webshop van Keiser BV.

Persoonsgegevens

Definitie persoonsgegevens
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken jouw gegevens alleen om met jou te communiceren: jouw vragen te beantwoorden, ter voorbereiding van een (eventuele) aankoop en het leveren van producten. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou
Wij verzamelen alleen gegevens die jij aan ons verstrekt. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Echter als je een bestelling wilt plaatsen of gebruik wilt maken van het contactformulier, hebben wij wel bepaalde persoonsgegevens nodig. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor deze doelen.

Beveiliging persoonsgegevens
Beveiliging van je persoonsgegevens is een belangrijk speerpunt binnen ons privacybeleid. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Wanneer je je persoonsgegevens op het contactformulier achterlaat, dan doe je dat altijd met een beveiligde verbinding.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen door middel van een contactformulier. Hierbij word je gevraagd diverse gegevens (verplicht en niet verplicht) in te vullen, zodat wij jouw vraag kunnen behandelen. De gegevens die je ons toestuurt, bewaren wij zolang het nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling van je vraag.

Nieuwsbrief
Wij versturen digitale nieuwsbrieven om geïnteresseerden te informeren over onze producten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt alleen met je eigen toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Leadinfo – verwerkersovereenkomst

Middels de marketingtool Leadinfo kunnen we bezoekers herkennen en verzamelen we bedrijfsgegevens. Meer over deze tool is hier te vinden.

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking, verwijdering en overdracht van je gegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Heb je een verzoek of vragen rondom privacy, dan kun je deze stellen via [email protected].

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan proberen wij hier graag samen uit te komen. Mochten wij dit niet samen kunnen oplossen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Keiser BV kan wijzigingen aanbrengen aan dit privacy statement. Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden, wordt de meest recente versie op de website van Keiser BV gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van de aangebrachte wijzigingen, raden wij je aan dit privacy statement geregeld door te nemen.

Keiser BV
Hagelkruisweg 15
5971 EA Grubbenvorst
[email protected]
077-3661640